INeDITHOS
  • Salom, M. (2014) Psicpedagogia hospitalria i qualitat de vida. El cas de n’Aroa. Universitat de les Illes Balears. Directores: Sebastià Verger y Francisca Negre
    Imagen: Portada de la tesis “Psicopedagogía Hospitalaria y calidad de vida. El caso de Aroa.